เว็บตรง

เว็บตรง’Killer Hurricanes’ สร้างอดีตขึ้นใหม่เพื่อทำนายพายุแห่งอนาคต

เว็บตรง'Killer Hurricanes' สร้างอดีตขึ้นใหม่เพื่อทำนายพายุแห่งอนาคต

ในปี ค.ศ. 1780 พายุเฮอริเคนที่มีกำลังแรงพัดผ่านเกาะต่างเว็บตรงๆ ในทะเลแคริบเบียน คร่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 22,000 คน; เสียชีวิตจากความอดอยากและโรคภัยไข้เจ็บอีก 5,000 ราย “โลกของเราสามารถปลดปล่อยความโกลาหลสุดขีดได้” สารคดี NOVA เรื่องใหม่...

Continue reading...

เว็บตรงประกอบเข้าด้วยกัน

เว็บตรงประกอบเข้าด้วยกัน

การโยนอนุภาคนาโนเข้าไปผสมเป็นวิธีหนึ่งในการกระโจนเว็บตรงไปสู่เกล็ดที่ใหญ่ขึ้น นักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุ Argonne Anirudha Sumant และเพื่อนร่วมงานได้สร้างสารหล่อลื่นจากชิ้นส่วนของกราฟีนที่ม้วนขึ้นรอบ ๆ ลูกบอลเพชรขนาดจิ๋วก่อตัวเป็นม้วนแถบกราฟีนเส้นเล็กๆ (ภาพที่แสดงเป็นสีน้ำเงินในภาพประกอบนี้) พันรอบเพชรเม็ดเล็กๆ (สีน้ำตาล) เพื่อหล่อลื่นการเคลื่อนที่ของวัสดุที่เรียกว่าคาร์บอนคล้ายเพชร (สีดำ) บนแผ่นกราฟีน (สีเขียว)...

Continue reading...